YKB

Även som distansutbildning. Kontakta oss på 040-50 50 75

Grundutbildning 140 timmar

Kursen är för dig som tagit C-kort efter 10 september 2009 och är äldre än 21 år, samt för dig som tagit D-kort efter 10 september 2008 och är äldre än 23 år. Utbildningen avslutas med ett teoretiskt prov på Trafikverket.

Grundutbildningen är 140 timmar, alternativt 280 timmar beroende på elevens ålder (oftast om de är under 21). Utbildningen på 140 timmar tar 4 veckor.

Du måste ha giltigt körkortstillstånd för vald behörighet innan du påbörjar din YKB-utbildning. Körkortstillstånd söker du på Transportstyrelsens hemsida. Du ska även komplettera med ett läkarintyg.

Kontakta oss eller Transportstyrelsen om du känner dig tveksam på vad som gäller för just dig.

Fortbildning

Varje yrkesförare måste genomgå en fortbildningskurs vart femte år, på minst 35 timmar fördelat på 5 olika moment.

De fem momenten är:

  • Sparsam körning
  • Specifika transporter
  • Lagar och regler
  • Ergonomi och hälsa
  • Trafiksäkerhet och kundfokus

De 35 timmarna kan man dela upp på 5 dagar under 5 år.

För varje genomfört delmoment utfärdas ett intyg. Utbildningsanordnaren anmäler till Transportstyrelsen när sista delmomentet är genomfört. Man har sedan ytterligare 5 år på sig att genomföra en ny fortbildning.

Det krävs inget prov på Trafikverket för fortbildningen.

Läs mer om YKB på Transportstyrelsens hemsida.