YKB

Grundutbildning 140 timmar

Även som distansutbildning
kontakta oss på 040-50 50 75

Kursen vänder sig till dig som tagit C-kort efter 10 september 2009 och är äldre än 21 år, samt till dig som tagit D-kort efter 10 september 2008 och är äldre än 23 år. Utbildningen avslutas med ett teoretiskt prov på Trafikverket.

Grundutbildningen är 140 timmar eller 280 timmar beroende på elevens ålder. Den längre grundutbildningen är oftast om eleven under 21. Utbildningen på 140 timmar tar 4 veckor.

Du måste ha giltigt körkortstillstånd för vald behörighet innan du påbörjar din YKB-utbildning. Körkortstillstånd söker du på Transportstyrelsens hemsida. Du ska även komplettera med ett läkarintyg.

Kontakta oss eller Transportstyrelsen om du känner dig tveksam på vad som gäller för just dig.

Fortbildning

Varje yrkesförare måste genomgå en fortbildningskurs vart femte år. Fortbildningskursen är på minst 35 timmar fördelat på 5 olika moment.

De fem momenten är:

  • Delkurs 1 Sparsam körning
  • Delkurs 2 Specifika transporter
  • Delkurs 3 Lagar och regler
  • Delkurs 4 Ergonomi och hälsa
  • Delkurs 5 Trafiksäkerhet och kundfokus

Fortbildningskursens 35 timmar kan man dela upp på 5 dagar under 5 år.

För varje genomfört delmoment utfärdas ett intyg. Utbildningsanordnaren anmäler till Transportstyrelsen när sista delmomentet är genomfört. Man har sedan ytterligare 5 år på sig att genomföra en ny fortbildning.

Det krävs inget prov på Trafikverket för fortbildningen.

Läs mer om YKB på Transportstyrelsens hemsida.