B-personbil, intensiv

Intensivutbildning är en populär och effektiv form av körkortsutbildning, som fungerar bra för många.

Intensivutbildning skiljer sig inte från vanlig traditionell utbildning vad gäller innehåll och omfattning. Skillnaden är att du kör mycket under en kort period.

Vi utgår ifrån dina önskemål och lägger tillsammans upp ett schema som passar just dig. Det vanligaste alternativet är att man bokar en dubbel körlektion per dag under tre veckor.

Riskutbildning 1 är en teoretisk utbildning, som du kan göra antingen innan eller under intensivkursen. Trafikskolan bokar den åt dig eller så bokar du den själv via Elevcentralen.

Riskutbildning 2 eller halkan är en praktisk utbildning, som ligger senare i utbildningen. Den bokas av din trafiklärare.

Det är bra om du kommer igång med den teoretiska delen så fort som möjligt annars är det lätt hänt att du halkar efter på den biten. Vi rekommenderar även att du deltar på våra lärarledda teorilektioner. Dessa är inte obligatoriska, men är en stor hjälp!

Trafikskolan följer en utbildningsplan med 16 körövningsmoment. Du kan följa din utveckling på Elevcentralen.

Kom ihåg att vår intensivutbildning är precis som det låter, en utbildning med syftet att tillgodogöra sig kunskap på kort tid. Du kan alltså inte på förhand förvänta dig att bli färdig efter intensivutbildningen eller att automatiskt få ett körprov bokat. Du måste vara beredd på att det kan bli fler körlektioner om utvecklingen inte går som du tänkt dig. Oavsett vilket har du tillgodogjort dig kunskap, som annars kanske skulle tagit flera månader att få.