D-buss

När du tar ditt busskörkort hos oss får du en personlig bedömning för att vi ska kunna planera din utbildning.

Krav som du måste uppfylla för att få ditt D-körkort:

  1. Du måste ha svenskt körkort med behörighet B
  2. Du har körkortstillstånd
  3. Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här minst sex månader
  4. Du har fyllt 21 år (eller uppfyller de lägre ålderskrav som framgår av lagen om yrkesförarkompetens).
  5. Du har avlagt godkänt förarprov kunskapsprov och körprov)
  6. Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området. Ett sådant körkort går däremot att byta ut mot ett svenskt.

Att ta körkort för Buss (D-kort)

Att ta ett D-körkort innebär att man får tillträde till en ny yrkesroll där det ställs mycket höga krav på dig från myndigheter och allmänheten. Att skaffa sig en högre behörighet än B-kort innebär att du måste ha en bra grund att stå på.

Du har ansvar för många människors liv och därför måste du vara välutbildad. Dels tekniskt, men också när det gäller lagar och förordningar. Du måste köra väldigt lugnt och behagligt men ändå tillräckligt snabbt för att hålla de tider som kan förekomma i yrket och du måste ha ett gott kundbemötande.

Det vi behandlar på teorin är de delar som kan vara komplicerade och svåra att förstå, delar som kräver förklaringar och diskussioner kring. Vi pratar även mycket tekniska frågor kring bussen, men givetvis diskuterar vi även en del trafikregler och vägmärken, framförallt det som berör busstrafiken.

Ansök om körkortstillstånd på Transportstyrelsens e-tjänster. Efter att du mottagit ansökningsblanketter ringer du och beställer tid hos läkare och tar med din ansökan dit. Läkare utför de kontroller som krävs och ansökan skickas därefter till transportstyrelsen.

När du mottagit tillståndet kan du börja övningsköra, ta kontakt med oss så hjälper vi dig med inskrivning samt planering av din utbildning.

Under tiden du väntar på att ditt tillstånd ska bli färdigt kan du börja läsa teori.

Teoriprovet bokar du när du fått godkänt på dina körkortstester. Ring trafikverket på 0771-171819.

Teoriprovet är giltigt i 1 år och kan endast utföras på svenska.

Ett tips från oss är att du är klar med teoriprovet innan du börjar med eventuellt yrkeskompetensbevis eftersom det annars lätt blir för mycket teoretisk utbildning på en gång.

Om du som kund är osäker på ifall yrkeskompetensbevis behövs för just dig så kontakta transportstyrelsen på 0771-818181.

Om ni har några funderingar är ni välkomna att kontakta oss på 040-505075 eller maila till yrkestrafik@erikssonstrafikskola.se